Страницата на ""Видахим" АД е в процес на преустройство. Благодарим Ви за посещението!

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2020