Страницата на ""Видахим" АД е в процес на преустройство. Благодарим Ви за посещението!

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2023